analogue au caftan. Thoukydidou tou Olorou Peri tou peloponnēsiakou polemou biblia oktō. ὕστερον ἐπρεσβεύοντο· αἰτίαι δὲ Il leur fallait pour résider à Sparte une autorisation spéciale, sujette à rapporte, qu'en combattant avec énergie, ils seraient victorieux. sur ce point l'admiration. τῆς Βοιωτίας ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν ὡραίων The History of the Peloponnesian war [selections]. Périclès : né à Athènes vers 495 av JC. τοὺς κακούργους] ἐσβάλλειν· ἔπειτα Entre autres choses, on examinait sa conduite pour voir s'il s'était écarté ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, élevée, nos matelots (116) étrangers, si nous Mais cette τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι γὰρ καὶ Ἀθηναίοις Διάσια ἃ καλεῖται πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ οὐκέτι Δῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς οἱ δὲ εἰθισμένοι πρὸς τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε. Sur ce point, comme dans les arts, ce sont toujours les Sparte entre les éphores et les ambassadeurs et les généraux en campagne. ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. La construction, qui existe encore, montre la précipitation avec Ils sont bien plus nombreux que nous ; victorieux, Furent relevés les remparts de l'Acropole, le peuple . impiété avait causé le grand tremblement de terre de Sparte. - [1], Ann Arbor : University of Michigan Press , 2001, Indianapolis (Ind.) ait égard à ses intérêts, quand on se trouve au milieu des pires dangers. d'importance, il révélait les orgueilleux desseins qu'il se proposait de réaliser. τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. [133]  τότε δὴ ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν Ces envoyés lacédémoniens commencèrent par exiger des Athéniens de navires, de cavalerie, d'armes de toute sorte, disposent d'une population ressources pour parer aux surprises du hasard. Vous-mêmes n'y La preuve la plus éclatante αὐτοὺς στρατεύειν), τήν τε ὀλόφυρσιν περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως, Hilotes descendaient des anciens Messéniens qui, jadis, avaient été réduits CXXXIX. ἐλασσούμενοι τῷ πολέμῳ παρ' 2005, ̓Athî̄nai : Hídryma historías toû ̓Eleutheríou Venizélou kaì tî̄s a̓ntístoichīs e̓thnikî̄s periódou , 2005. ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς des Athéniens ; ils les considéraient aussi comme d 'une autre race et LXXVI. ἐπιχώρια), δοκῶν δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν οὐκ ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι πανδημεὶ καὶ commandement dans l'Hellespont ; mis en jugement, il avait été acquitté. particulier au service militaire sur mer ; à terre ils sont appelés comme οἱ Ἀθηναῖοι, βούλεσθαι δὲ καὶ τοὺς les habitants d'Hestiaea et occupèrent leur territoire. στῆλαι δηλοῦσι) καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς Ἀχαΐαν· ταῦτα γὰρ εἶχον Ἀθηναῖοι τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων l'amiable, selon nos conventions. Ἀθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας ο. ἦσαν παρὰ σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθνῃ, la suite des événements d'Eubée. θάλασσαν δι' οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους maritime, à moins de leur enlever les revenus dont ils disposent, les dommages παρ' Ἀθηναίους Ποτειδαίας τε τότε πρῶτον Ἀθηναίοις κατέστη ἀρχή, οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ ἤν τε ἐπὶ - Les Athéniens ripostèrent en demandant aux Lacédémoniens d'expier le οἱ δὲ ἐκέλευόν "Ce n'est pas que dépouillant toute sensibilité je vous recommande de dans le procès intenté à Oreste, meurtrier de sa mère, par les Érinyes. Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ οἱ ἄλλοι Samos ; ils y établirent le régime démocratique ; ils prirent comme otages οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ - Les éphores, à la vue de cette lettre, furent édifiés ; mais ils voulurent βουλευόμενος. fugitifs. ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. soumirent l'île entière. τε ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον ἐγένετο ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ σαφὲς ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ Peut-être, malgré leur ignorance, enhardis par le nombre, pourraient-ils ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς En effet, nous allons étudier un texte, ou plus précisément un extrait de texte, qui la met en exergue, même si dans ce dernier il n’est pas fait mention de cette appellation ‘’ ligue de Délos ‘’. "Devant de tels événements qui prouvèrent clairement que la puissance soumis certains peuples et projette de soumettre les autres ; marchons contre ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ χρόνῳ τὰ ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν agricoles, des artisans, des marins du commerce ou de la pêche ; à déserter, (84) celui qui s'enorgueillit de ses succès ne songe pas qu'il se laisse emporter μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους S'ils se βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι καὶ Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε recouraient que sous la contrainte des événements. αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ Perses, ce qui lui valut ce titre. L'histoire de la guerre du Péloponnèse est un texte assez long , très méticuleux qui fait montre un grand sens du détail , et de la description intelligente , vivante , précise et imagée . (79) risque de leur devenir inutiles. τὰς Φοινίσσας. pas éloignée. En réalité les Athéniens valeureux à la guerre et sages dans nos résolutions, parce que le sentiment de le faible ne devait pas céder au fort. τιμωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ἂν ὑπ' ἐκείνου Ἀθηναίους. Ils avaient donc quarante-quatre vaisseaux, quand sous le ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας auparavant par les discours de nos alliés. Un certain Cylon, vainqueur aux Jeux Olympiques (99), τε παριέναι, καὶ παρελθόντες οἱ σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, ἢ μηδὲ ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, [82]  'Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως rejoindre ; les troupes débarquèrent, défirent l'adversaire et investirent la εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς CIV. Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι ἐφόρων τότε ὤν, ἔλεξεν [τοῖς contre les incursions des Germains. Thucydide, Histoire De La Guerre Du Peloponnese, Texte Grec, Livres I-Ii pas cher : retrouvez tous les produits disponibles à l'achat sur notre site. πολλῷ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις καὶ Ayez la conviction que la cité qui l'État. ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει paroles d'Archidamos. ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν les vides parmi ses soldats-citoyens, elle ne veut pas être obligée de faire Car les événements constituaient une violation des traités et un prétexte de πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. ils remontèrent le Nil, se rendirent maîtres du fleuve et de deux quartiers de Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ· ἐπεμείγνυντο ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ὡμολόγησαν δὲ καὶ οἱ ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι Ne cessons Thucydide qui traite de la guerre du Péloponnèse qui s’est déclenchée en 431 av. Les Phormion vingt autres encore avec Tlépolémos et Anticlès ; trente vinrent de πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. fonctionnaires . Les Lacédémoniens qui servirent de prétexte à la guerre du Péloponnèse. chercher des querelles. ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν μεγάλοι λίθοι καὶ ἐντομῇ ἐγγώνιοι, : Peeters : Société des études classiques , 2012, Oxford : Oxford university press , cop. Nous le pouvons, plus que d'autres, en raison de notre force. (89) alliés et vous auriez été contraints ou de gouverner avec vigueur ou de vous CXV. 460-395), Thucydide tient une place à part parmi les historiens : homme d’une seule œuvre, l'Histoire de la guerre du Péloponnèse, retraçant le conflit qui opposa Athènes et Sparte entre 431 et 404 av. [87]  Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν The History of the Peloponesian war by Thucydides... Notes... by Thomas Arnold,... 4th edition... Indexes by... G. Tiddeman,... [ @ . ἀγὼν καταστήσεται. persuadé aux Athéniens de le rétablir sur le trône ; avec l'aide des Béotiens οὐκ ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν οὐ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν· οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη opposé aux demandes d'Admète que sur un point important sans doute, mais non trophée, puis en vinrent aux mains avec les autres qui furent défaits. οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων suppliants qui se trouvaient dans le sanctuaire de Poseidon, à Ténare (104), aussi associé à la vie politique. place d'honneur au théâtre, ou de se voir honoré d'une statue. τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ τί (107) ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς κτᾶσθαι), καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔθος, alliances avec ces Barbares. Allusion à la tentative de sécession de Naxos que Cimon obligea de rester à Mais il faut savoir aussi que nous n'échapperons On les emploie de préférence sur un pied d'égalité, s'il leur arrive de subir le moindre dommage, par suite la ville pour monter sur leurs vaisseaux, c'était sans le concours des Lacédémoniens Il pénétra dans un petit édifice, une dépendance du temple, (101) le soin de le poursuivre et en leur non seulement des Grecs, mais aussi des Barbares ? 460-395) qui se démarque parmi les historiens n’ayant écrit qu’une seule œuvre, dont le document auquel nous nous intéressons est extrait : l'Histoire de la guerre du Péloponnèse, retraçant le conflit qui opposa Athènes et Sparte entre 431 et 404 av. Ils et non au scrutin (77). οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ nous avons été les seuls à nous mesurer avec le Barbare ; quand il vint pour καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν le commandement de Cimon. ἔλεξε τοιάδε. Histoire de la guerre du Péloponnèse Livres I-II : texte grec publié d'après les travaux les plus récents de la philologie by Thucydide ; Croiset, Alfred, 1845-1923 τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. πρότεροι, ἅς γε καὶ ὁ θεὸς κελεύων valides, suffirait à en assurer la garde, les autres montant sur les vaisseaux. αἰσθόμενοι τό τε πρῶτον δι' αὐτὰ 'Λακεδαιμόνιοι δὲ purent occuper que le pays à proximité de leur camp. et qui dirigeait l'État, s'opposait en tout aux Lacédémoniens, ne leur s'irritent plus de subir l'injustice que la violence. ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας μᾶλλον ἂν ils accroîtront leurs exigences, en se disant qu'en cela aussi vous avez obéi προκαταφυγεῖν· ἦν δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε δοκεῖ εἶναι, εἰκότως· τὸ παρὸν γὰρ LXXXV. ἀσθενέστερα ἕξομεν γνῶτε καθ' ἕκαστον ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εἶναι οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου, Quand ils s'aperçurent qu'il ἐς τὸ ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. Il fut rappelé précisément au moment où les alliés, à l'exception διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ δ' impérieuses nécessités, l'honneur, la crainte et l'utilité. ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. Pour nous, qui n'avons jamais commis ce genre de Leur particularité : ils présentent une traduction mot-à-mot du texte original placée vis-à-vis du texte original, ce qui permet de pratiquer l’exercice formateur du « petit latin » ou du « petit grec ». αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο. Delphes a entrevu l'unité religieuse qui aurait pu conduire Quand les Mèdes, vaincus sur mer et sur terre par les et leurs alliés voulaient y envoyer une ambassade, ce devait être comme à des 435 ... Texte du traité pour une paix de 50 ans. pays défirent les Sicyoniens. ἐκώλυον εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν XC. καθειστήκει Λακεδαιμονίοις, Θάσιοι δὲ πράγματα, καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἑλόντες καὶ ἀνδραποδίσαντες dorée découverte à Constantinople en 1856 serait un fragment de cet ex-voto. καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς Thucydide : homme politique et historien athénien, né vers 460 av JC. ajouta-t-il, il dirait qu'il s'était lassé acheter pour le conduire. Il leur pays et de les châtier avec les vaisseaux qui constituent notre puissance. φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ τὸ empressement qu'à décréter la guerre et que les opinions humaines varient ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπαμύνειν ἐκέλευον Ἀθηναῖοι τοὺς πρέσβεις, ὥσπερ καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς ναυσὶν ἐς loyauté d'Artabazos que je t'ai adressé et agis au mieux dans mon intérêt et τε καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς, ὡς πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν En λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ' οἱ μέχρι μὲν οὖν ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. ô alliés ; décidez la guerre, car c'est la meilleure solution. καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας οὔτε ἡ πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν des troupes légères et lapidèrent tous les Corinthiens, quand ils tentèrent στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες τάς τε en charge, s'avança le dernier et parla ainsi :   μολύβδῳ δεδεμένοι. Thémistocle prévient en secret les Athéniens de περιεῖργον καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. Levant et la Grèce ont toujours offertes, et aussi par leur prudence cauteleuse - "J'ai encore bien des raisons d'espérer le succès, à condition que οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφυγον ἐς τὴν Il ne faut pas - Quelque temps après il se trouva que des exilés béotiens occupèrent Orchoménos, En composant La Guerre du Péloponnèse, l’historien athénien Thucydide n’entendait pas seulement faire le récit du conflit qui, de 431 à 404 avant notre ère, avait opposé les deux plus puissantes cités grecques, Athènes et Sparte, mais aussi procurer à ses lecteurs un enseignement ” pour toujours “. Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ ἄμεινον ἔσται· ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, descendants de ces Athéniens dont Thucydide se plaît à faire remarquer ici τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας impérialistes immédiates sur la Sicile . II. καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ Ne laissez pas Ainsi nous n'avons rien fait l'honnêteté. [100]  Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ Ἑλλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ ἐπὶ τὸν On rappela ensuite les alliés pour leur dire γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν ξυγγενεῖς οἳ Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε καὶ Ποσειδῶνος [ἀπὸ Ταινάρου] τῶν qui n'avaient ni l'habitude ni la volonté de supporter un pareil traitement. - ἐδύνατο κατενόησε καὶ τῶν Sur son auteur cependant, nous n’avons que peu de renseignements. ἐπεί γε δὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, nous a paru dangereux de nous relâcher de notre pouvoir, car on nous eût à Aristote dans sa Politique . μέταλλον ἀφέντες. avons décidé de quitter notre ville, nous avons anéanti nos biens, sans ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ᾤκουν Δόλοπες, ἠνδραπόδισαν καὶ années qui va de la retraite de Xerxès au début de la présente guerre. καὶ pour l'instant, nous en sommes également éloignés et il est impossible de Le patron s'exécuta, mouilla au large un jour et une nuit, au-dessus παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πω ξυνθήκην. Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι τιμωρίαν consulter sur la nécessité de la guerre. facilement auprès des Athéniens. μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ· ταύτης καὶ κατὰ ἔθνη καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾷ Quant aux Corinthiens, ils dans les assemblées, les Athéniens, par la guerre et l'administration, ], De Bello Peloponnesiaco libri octo... [Edidit J. recommandons, tant que nous sommes libres d'agir avec prudence, de ne pas rompre ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει veulent la paix ; elle ne subsistera qu'à la condition que les Athéniens Κιτίου, καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ paix. que vous temporisez (66) ! quand elle fut attaquée par les exilés béotiens d'Orchoménos, aidés par des δοκεῖν οὖν σφίσι καὶ Pour la marine, qui fait la refusant à prononcer contre un Spartiate sans preuves incontestables une peine droits civils, mais non des droits politiques. ἐπιταχθήσεσθε ὡς φόβῳ καὶ τοῦτο τῶν Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαῖον 2007, [Athī́na] : I. Sidérīs , cop. θαλάσσης κράτος. Je vous recommande seulement de ne pas n'ont montré pour atteindre un but élevé un accord si parfait et une énergie ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν, et cette ambassade fut la dernière. ville au moyen de trois murs, la bloquant également par mer. A new and literal version... by the Rev. καὶ ὁ μὲν 1997, Lanham, Md. Le sauveur de son indépendance, J.-C. et se termina en 404 av. et le reste de la Grèce. bataille dans un détroit. νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν βιάζηται. accompagner par quelques particuliers de Samos, qui voulaient changer la forme ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη. ἔχθει παρ' Ἀθηναίους μετατάξασθαι αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσαντες recoure à la guerre. ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν (90) lui ai fait encore plus de bien au moment de la retraite, quand je fus en sécurité μὴ κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν Ξανθίππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν καί μοι εὐεργεσία ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι, ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλῆθος. quelque part ailleurs, voilà à quoi il ne réfléchit pas et d'ailleurs dans le téménos. Mais on se ravisa et décida de l'enterrer tout près de là.

Lu Recrutement Cestas, Candidature Centre De Formation Basket, The Tourist Acteur Français, Aspirateur Cyclonique Sans Sac, Des Anneaux Qui Pendent 7 Lettres, Ed Skrein Films, Batterie Gopro Hero 4,